E-handel, chat, virus, brandvägg, blogg, spam osv. Dagens verklighet i Datasverige. Men hur började det? Tord Jöran Hallberg har svaret.


IT-gryning
Svensk datahistoria från 1840- till 1960-talet.


En kulturhistorisk bok om en av 1900-talets viktigaste uppfinningar och hur den kom till Sverige.