IT-gryning
 
IT-gryning är på 396 sidor och innehåller 144 illustrationer. Den bygger på sex års forskning och intervjuer med bl.a. fyra av de fem stipendiater, som svenska staten sände till USA efter andra världskriget för att av John von Neumann och andra amerikanska pionjärer lära sig hur man bygger datorer. Så gott som allt i boken är nytt. Skiss av innehållet:

Del 1. Kugghjul och hålkort (knappt en femtedel av bokens innehåll).
Scheutz differensmaskin, Holleriths hålkortsmaskiner, Odhner-snurrans väg från Ryssland till Åtvidaberg samt den svenska hålkortsepoken, som slutar med LM-kalkylatorn.

Del 2. Reläer och rör. Från andra världskriget till och med femtiotalet. (Drygt halva boken).
Pionjären Ekelöf, jakten på den första datorn, USA-stipendiaterna, Bark, Besk, Smil, IBM 650 i Sverige, Alwac och Wegematic, Facit EDB och Besk-epokens final, Saabs IBM-maskiner och Sara, Ferranti, den första NordSAM-konferensen 1959 i Karlskrona och en överblick över 50-talet.

Del 3. Sextiotalet - transistordecenniet. (Drygt en fjärdedel av bokens innehåll).
60-talet i stort, de svenska transistordatorerna i decenniets början (Saabs D2, Foas Putte, experimentdator på Bofors, Standard Radios Censor 120 och Televerkets Test-1) och historik för pionjärinsatserna vid Datasaab, Standard Radio, Philips, Televerket och LM Ericsson.