Tord Jöran Hallberg föddes i Osby 1937 och studerade vid Chalmers.
1963-72 arbetade han på Datasaab, där han utvecklade kärnminnet till D22, Datasaabs andra dator för den civila marknaden, ledde arkitekturgruppen för minidatorn D5 och var med och projektledde D23, Sveriges sista stordator..

Tord Jöran är känd för generationer av datastudenter från Linköpings Tekniska Högskola som universitetslektor och läroboksförfattare i digital- och datorteknikens grunder. Bland läroböckerna märks Hur datorer fungerar (slut på förlaget).

Han har även skrivit för Östgöta Correspondenten, Nationalencyclopedin och arbetat som vetenskapsjournalist på Linköpings Universitets informationsavdelning. Tord Jöran har också före IT-gryning skrivit populärvetenskapliga verk, till exempel Mellan Boxholm och Lund eller digitalteknink på fyra timmar (slut på förlaget).

Var aktiv vid starten av IT-ceum, Sveriges datamuseum i Linköping, då han bland annat gjorde informationsskyltar. Här vaknade intresset av att dokumentera svensk datorhistoria.

Hobbies: hembygdsforskning och fiolspel.