Det glesnar i pionjärleden.
 
Erik Stemme har lämnat oss. Han hade - och har - huvudrollen i IT-gryning och jag är glad att jag hann intervjua honom. Mina minnesord om hedersmannen Stemme, publicerade i Östgöta-Correspondenten, kan läsas på www.datasaab.se/aktuellt. Utförligare minnesord finns på www.chalmers.se/cse.

Carl-Erik Fröberg, även han en utomordentligt betydelsefull pionjär i svensk datahistoria, har också lämnat oss. Han omtalades som "a distinguished and delightful person" av den internationellt kände pionjären Herman Goldstine, en av männen i gruppen kring John von Neumann. Min korrespondens med Fröberg blev tyvärr mindre omfattande, emedan hans minne hade börjat svikta. Men han var mycket välvilligt inställd och jag fick god hjälp av hans son. Sydsvenska Dagbladets minnesord om Fröberg .

Tord Jöran Hallberg
Lyckat releaseparty. Linköping 14/3 2007.
 
  Releasepartyt på IT-ceum vid lunchtiden den 14 mars blev en lyckad tillställning med 60 à 80 personer i publiken. Stolarna tog slut fem minuter innan Tord Jöran hade börjat sitt föredrag om Axel Wenner-Grens dataäventyr (motsvarande kapitel 11 i IT-gryning). Händelsen bevakades av Östnytt, Östgöta-Correspondenten, Norrköpings Tidningar och Mjärdevi Connect och folk strömmade till från när och fjärran. Tekniska Museet hade t.ex. skickat en tremannadelegation.

Av applåderna och skratten att döma blev föredraget uppskattat. Tord Jöran introducerades av IT-ceumchefen Peter Blom och föredraget avslutades med en dikt om vikten av att blicka bakåt av Alf Henriksson som på Tord Jörans begäran lästes av hans gamle kollega från universitetstiden, professor Per-Erik Danielsson. Därefter behängdes föredragshållaren med en jättestor medalj av Christer Ridström, som var Tord Jörans parhäst i samband med IT-dygnet 1996-2000. På medaljen står Svensk Mästare, men i vilken gren Tord Jöran hade blivit mästare sas det inget om. Sedan blev det bokutdelning och signering.

Följdverkan:
- Ett minst fem minuter långt inslag i Östnytt samma kväll, inledningsvis med bilder från partyt och sedan med ett studiosamtal mellan Jonas Björnstierna och Tord Jöran.
- "När datorn kom till stan", ett helsidesreportage (nästan) i Östgöta-Correspondenten av K.William Svärd, infört dagen därpå. Tonvikten lades på sextiotalsfighten om skattedatorerna mellan Saab och IBM, i vilken Saab (sedermera Datasaab) gick segrande ur striden.
- Reportage i Norrköpings Tidningar, aviserat till början av vecka 12.

Tord Jöran blev också intervjuad av Titti Andersson i Sveriges Radio Östergötland kl. ca 10 - 10.30 dagen därpå (15 mars), men om det var en följd av releasepartyt låter vi vara osagt.

   
  Läs mer i Corren.
Börje Langefors tar emot första exet. Lund 6/3 2007
 

Vi hämtar några hundra nytryckta exemplar av IT-gryning på Studentlitteratur. Sedan kör vi till Börje Langefors, som bor i Arendala, ett äldreboende i Lunds utkanter. Han är 92 år, men ser pigg ut. Han tar emot det första sålda exemplaret av IT-gryning.
Jag skriver, sedan Börje gått med på texten: "Till Sveriges grand old dataman Börje Langefors. Lund 6/3 2007. Detta är dedicerat ex nr 1. Mvh Tord Jöran Hallberg."

När vi lämnar Börje har han redan börjat bläddra i boken.
När han några dagar tidigare beställde den, berättade jag att jag hade gjort en grej av att Börje före beställningen av Sara var IBM-anhängare.
– Nja, jag var nog snarare IBM-användare, sa Börje.
– Men du skrev i IBM:s tidning.
– Ja det förstås.
– Och så nobbade du Alwac till förmån gör IBM:s hålkortsmaskiner. Minns du det?
– Ja, mycket väl. Men Alwac hade aldrig räckt för Saabs behov.

Från Langefors boning körde vi till Ingemar Dahlstrand, som också bor i Lund, i ett kedjehus. Dedikation nr 2: " Till Sveriges första kompilatorkonstruktör…"
I databranschen lever pionjärerna. Historiens vingslag kändes tydligt.
Tord Jöran Hallberg

Börje Langefors tar emot exemplar nr 1.
Foto:
Gunnel Hallberg.